Activiteiten


RONDLEIDING
László Moholy-Nagy – The Art of Light
Zondag 6 februari 2011, 15.15-16.15 uur (3 x 15 deelnemers)
Van de van oorsprong Hongaarse beeldhouwer, schilder, fotograaf en ontwerper Moholy-Nagy (1895-1946) toont het Gemeentemuseum in de eerste maanden van 2011 een groot overzicht. Hij was een van de meest invloedrijke docenten van Bauhaus in de jaren ’20 van de vorige eeuw en een belangrijke sleutelfiguur in het modernisme. Naast talrijke fotogrammen (monotype op fotopapier door er voorwerpen op te leggen en te belichten) en foto’s, zijn er op deze veelzijdige tentoonstelling schilderijen, werken op papier, reconstructies en films te zien.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720

LEZING
László Moholy-Nagy – The Art of Light
Zondag 6 maart 2011, 11.30 uur door Wim van Sinderen
Van de van oorsprong Hongaarse beeldhouwer, schilder, fotograaf en ontwerper Moholy-Nagy (1895-1946) toont het Gemeentemuseum in de eerste maanden van 2011 een groot overzicht. Hij was een van de meest invloedrijke docenten van Bauhaus in de jaren ’20 van de vorige eeuw en een belangrijke sleutelfiguur in het modernisme. Naast talrijke fotogrammen (monotype op fotopapier door er voorwerpen op te leggen en te belichten) en foto’s, zijn er op deze veelzijdige tentoonstelling schilderijen, werken op papier, reconstructies en films te zien.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720

RONDLEIDING
James Ensor in Nederland
Zondag 20 maart 2011, 15.15-16.15 uur (3 x 15 deelnemers)
In nauwe samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, organiseert het Gemeentemuseum een tentoonstelling over James Ensor en zijn relatie met Nederland. Deze relatie had verschillende aspecten; Ensor reisde al jong naar Nederland en werd daar al geďnspireerd door oude Hollandse meesters. Anderzijds werd zijn werk in Nederland al vrij snel goed ontvangen, werd het tentoongesteld en verzameld. Bovendien had hij een bijzondere relatie met Jan Toorop in een tijd waarin zij beiden een cruciale artistieke ontwikkeling doormaakten.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036762

RONDLEIDING
Door de ogen van een romanticus - Verzameling van Jef Rademakers
Zondag 3 april 2011, 15.15-16.15 uur (3 x 15 deelnemers)
Eerder in het Hermitage in St Petersburg te zien; nu in het Gemeentemuseum Den Haag. De collectie romantische schilderijen van Jef Rademakers bestaat uit werken van grote negentiende eeuwse meesters als B.C. Koekkoek, Andreas Schelfhout, Petrus van Schendel en Eug. Verboeckhoven. De verzameling geeft een bijzonder beeld van deze tot nu toe nog vrij onderbelichte stroming.

Rondleiding in de Kunsthal
Woensdag 20 april 2011, 15.15-17.00 uur (maximaal 32 deelnemers)
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Caldic Collectie presenteert de Kunsthal Rotterdam de overzichtstentoonstelling ‘I promise to love you'. Een selectie van ruim tachtig schilderijen, foto's, installaties en beelden, die sinds 2000 zijn aangekocht, geeft een indrukwekkend beeld van de Caldic Collectie in de eenentwintigste eeuw. Aandacht voor afzonderlijke pareltjes, nooit eerder getoonde aanwinsten en visuele verbanden staan centraal. Suzanne Swarts, conservator van de Caldic Collectie, leidt de Vrienden van het Gemeentemuseum rond op woensdag 20 april.
Aanmelden is niet meer mogelijk, rondleiding is vol. (aanmeldingen bij het secretariaat of bij het Gemeentemuseum worden niet gehonoreerd)
Na afloop willen we graag met elkaar een drankje drinken in een café dichtbij het museum.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.kunsthal.nl.
Deelnemers aan de rondleiding moeten tijdig aanwezig zijn bij de entree van de Kunsthal en zelf voor een entreebewijs zorgen. Museumkaart is niet geldig.

KINDERWORKSHOP
Kinderworkshop (5 t/m 8 jaar): Ensor - De grote maskerade
Dinsdag 26 april 2011, 14.00-15.30 uur (maximaal 15 kinderen)
Het Gemeentemuseum maakt samen met uitgeverij Leopold kunstboeken voor kinderen. Dit is het 4e prentenboek en het gaat over James Ensor. Ensor gaat op avontuur, over land en zee. Het wordt een wervelende tocht. Hij ontmoet de raarste wezens: musicerende zeedieren, dansende insecten, fabeldieren en gemaskerde figuren. Waar hij ook kijkt, vindt hij stof voor zijn schilderijen. De grote maskerade is een fascinerende reis door James Ensors wondere beeldenwereld. Marije Tolman, Gouden Penseelwinnares 2010, lokt iedereen mee zijn schilderijen in. Kinderen en kleinkinderen van Vrienden zijn welkom op de workshop over Ensor in de meivakantie. Tijdens deze workshop wordt niet alleen De grote maskerade voorgelezen, maar we gaan óók de echte illustraties bekijken. Daarna maken we zelf in het Museumatelier een zeefabeldier met héél speciale klei. Die kan namelijk drijven. Aan het einde van de workshop mogen alle fabeldieren écht even zwemmen voordat het kleiwerk mee naar huis gaat.
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: tel. 070-3381120
Verzamelen in de hal van het Gemeentemuseum Den Haag
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036865

RONDLEIDING
Pronkzucht, keizerlijk porselein uit het Shanghai museum
Zondag 1 mei 2011, 15.15-16.15 uur (3 x 15 deelnemers)
Het Shanghai Museum beheert de grootste en belangrijkste collectie Chinese kunst van het immense China. Tot deze verzameling behoort ook het zogenoemde Keizerlijke porselein. Dit porselein, dat speciaal voor de Chinese keizers en hun hofhouding is vervaardigd, onderscheidt zich wezenlijk van het Chinese exportporselein dat vanaf het begin van de zeventiende eeuw in enorme hoeveelheden door de Verenigde Oostindische Compagnie naar Nederland werd verscheept. Zowel in vorm als decoratie gaat het bij Keizerlijk porselein om kwalitatief hoogstaande objecten die exclusief voor het hof waren bedoeld. Meer dan honderd stukken Keizerlijk porselein uit het Shanghai Museum zullen voor het eerst buiten China worden tentoongesteld.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036849

LEZING
James Ensor - Universum van een fantast
Zondag 8 mei 2011, 11.30 uur door Doede Hardeman
In nauwe samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, organiseert het Gemeentemuseum een tentoonstelling over James Ensor en zijn relatie met Nederland. Deze relatie had verschillende aspecten; Ensor reisde al jong naar Nederland en werd daar al geďnspireerd door oude Hollandse meesters. Anderzijds werd zijn werk in Nederland al vrij snel goed ontvangen, werd het tentoongesteld en verzameld. Bovendien had hij een bijzondere relatie met Jan Toorop in een tijd waarin zij beiden een cruciale artistieke ontwikkeling doormaakten.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036760

LEZING
Jan Toorop - leeftijdgenoot en vriend van James Ensor
Zondag 22 mei 2011, 11.30 uur door Mariette Josephus Jitta
Jan Toorop ging op vierentwintigjarige leeftijd naar Brussel; hij bleef er bijna acht jaar. Hij werd opgenomen in de kring van avant garde kunstenaars als James Ensor. Als een van de weinige buitenlanders werd hij lid van Les Vingts, het befaamde genootschap van kunstenaars, dichters en schrijvers, musici en vooruitstrevende intellectuelen. In Brussel en ook in Parijs, dat hij samen met Ensor bezocht, zag hij nieuwe, ´ultra moderne´ Franse stromingen als neo impressionisme en symbolisme.
Na zijn terugkeer in 1889 werd Toorop een sleutelfiguur in het Nederlandse kunstleven van de jaren negentig, toen veel jonge kunstenaars op zoek waren naar een nieuw idioom om hun beleving van de natuur, hun dromen en hun gedachten te verbeelden. De criticus Jan Veth noemde de jonge Toorop ´een rusteloos modern schilder, reikhalzend naar nieuwe kunst, een zoeker...´. Maar de zoeker bracht ook nieuwe kunst door werk niet alleen van zich zelf maar ook van andere kunstenaars te tonen. Hij nam het initiatief voor inspirerende tentoonstellingen met schilderijen en tekeningen van onder andere Seurat, Signac en Redon, met de weduwe van Theo van Gogh organiseerde hij de eerste, omvangrijke tentoonstelling Vincent van Gogh in Nederland.
De lezing van Mariette Josephus Jitta gaat over de kunst van een ´rusteloos modern schilder´.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Jaarlijkse ledenvergadering Vrienden van het Gemeentemuseum
Dinsdag 24 mei 2011, 20.00 uur
In de aula van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41
Het museum is vanaf 19.30 uur geopend. In verband met logistieke problemen kunnen wij vooraf-gaand aan de vergadering helaas geen koffie serveren.
De agenda is als volgt:
  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden d.d. 28 oktober 2010 (bijlage)
  4. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2010 (bijlage)
  5. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011 (bijlage)
  6. Verslag over het jaar 2010 door de kascommissie en benoeming kascommissie voor 2011
  7. Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat momenteel uit: Merijn Coumans (lid), Marcel Tielemans (voorzitter), Lies Verveld (secretaris), Manus van Dijk (lid), Frenk Nitzsche (penningmeester) en Leo Schepman (lid). Marcel Tielemans en Lies Verveld zijn aftredend en herkiesbaar. De leden hebben ingevolge artikel 8.6 van de statuten de mogelijkheid van hun kant kandidaten voor te dragen voor de twee vrijkomende plaatsen in het bestuur. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk door ten minste vijf leden ondertekend een week voor de ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
  8. Differentiatie in vriendschapsvormen: zoals afgesproken in de vorige ledenvergadering hebben bestuur van de Vrienden en directie van het museum overlegd over verschillende lidmaatschapsvormen binnen de vereniging. Het bestuur heeft in een enquęte de mening van de leden gepeild en wil de uitkomsten graag ter vergadering met de leden bespreken.
  9. Rondvraag en sluiting.
Aansluitend napraten en een drankje drinken in Gember.


RONDLEIDING
Caldic Collectie - Beeldentuin Wassenaar
Vrijdag 2 september 2011, 14.00-17.00 uur (maximaal 60 deelnemers)
In 1994, ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van Caldic, kwam een lang gekoesterde droom van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh in vervulling. Op het landgoed Clingenbosch in Wassenaar werd de tentoonstelling ‘Een verzameling beelden’ gerealiseerd. Voor deze tentoonstelling werden zo’n vijftig beeldhouwwerken uit de Caldic Collectie langs een uitgestippelde wandelroute in het vele hectare tellende bos geplaatst.
De tentoonstelling was het begin van de beeldentuin van de Caldic Collectie. Intussen staan ruim zestig beelden op het landgoed en nog steeds groeit de collectie. Er zijn werken van nationale en internationale kunstenaars als Joep van Lieshout, Carel Visser, Maria Roosen, Sol LeWitt, Dan Graham, Jean Tinguely, Antony Gormley en Henry Moore te zien. Tijdens de wandeling langs al deze beelden krijgt de toeschouwer geen volledig of chronologisch overzicht, maar wel een afwisselende en soms verrassende blik op wat de moderne en hedendaagse beeldhouwkunst te bieden heeft.
De wandeling is intensief en gaat over bosachtig terrein en onverharde wegen. Gedurende de gehele wandeling ligt het tempo hoog. Voor mensen die slecht ter been zijn, raden wij de deelname af. Het is aan te bevelen om goede wandelschoenen aan te trekken en indien nodig regenkleding mee te nemen. De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.
Aanmelden is niet meer mogelijk; excursie is vol.
WORKSHOP voor MUSEUMVRIENDJES (8 /tm 12 jaar)
Mondriaan voor beginners
Dinsdag 18 oktober, 14:00-15:00 uur, voor Museumvriendjes: kinderen of kleinkinderen van Vrienden (maximaal 15 deelnemers)
We hebben een prachtige tentoonstelling van één van de aller- beroemdste kunstenaars van ons land: Piet Mondriaan. Hij begon zijn carričre met schilderijen van landschappen. Maar hoe kwam hij uiteindelijk tot zijn beroemde composities met primaire kleuren? Met een leuk opdrachtenboekje in de hand neemt een museumdocent je mee de tentoonstelling in. Door te tekenen, te kijken en vergelijken ontdek je alles over Mondriaans schilderijen. Aan het eind ben jij een echte Mondriaankenner en mag je jouw diploma ‘junior Mondriaankenner’ laten ondertekenen door de museumdocent! Het boekje mag natuurlijk mee naar huis. Kom jij ook?
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: tel. 070-3381120
Verzamelen in de hal van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag

RONDLEIDING
Tall & Small - Miniatuurzilver in Museum Bredius
Zondag 23 oktober, 14.00 uur, alleen voor leden, geen introducees, maximaal 25 deelnemers (bij grote interesse is er een extra rondleiding om 15.30 uur)
Voor de eerste keer wordt Nederlands miniatuur zilver uit de 17e en 18e eeuw tentoongesteld naast de grote stukken waarnaar ze zijn vormgegeven.
Meer dan 500 van de meest uitzonderlijke zilveren miniaturen maken deel uit van deze tentoonstelling. Gedeeltelijk uit de collectie van Abraham Bredius en van A. Aardewerk antiquair juwelier, aangevuld met bruiklenen uit internationale particuliere collecties.
De ruim 80 stuks miniatuurzilver die deel uit maken van de collectie Bredius vormden de aanleiding voor deze tentoonstelling. Miniatuurzilver kwam in Nederland in de tweede helft van de 17e eeuw in zwang. Welgestelde dames, voornamelijk in Amsterdam, richtten een heel kabinet in als poppenhuis wat vervolgens werd voorzien van een miniatuurzilveren huisraad.
Een kostbare hobby, de miniaturen werden van hetzelfde materiaal vervaardigd als de munten uit die tijd. Het poppenhuis werd een statussymbool. In de 18e eeuw was dit een grote rage. De vraag naar miniatuurzilver was in Amsterdam zo groot dat zilversmeden zich van generatie op generatie konden specialiseren in het maken van dit "poppegoet" zoals het miniatuurzilver in die tijd werd aangeduid.
Naast interieurstukken zijn ook verschillende beroepen, sporten en transportmiddelen in miniatuur zilver tentoongesteld. Enkele zeer zeldzame exemplaren zijn een zonnewijzer, een hemelbed, een biljarttafel en zelfs een draaimolen.
Esther en Emiel Aardewerk, de vierde generatie uit een Haagse antiquairs familie hebben deze tentoonstelling samengesteld. Speciaal voor de vrienden van het Gemeentemuseum zal Emiel Aardewerk, zilverexpert bij Avro 's Tussen Kunst & Kitsch, een rondleiding geven en de achtergrondverhalen vertellen van verschillende stukken.
Deze tentoonstelling is een opmaat naar XXSmall (vanaf 12 november) in het Gemeentemuseum: alles maar dan ook werkelijk alles wordt al eeuwenlang nagemaakt: van stoelen tot bedden, van zilveren bestek en Delfts blauwe vazen tot de trouwjurk van prinses Mabel. Van prinses Juliana is er een compleet aangeklede boerderij te zien en in een miniatuurmuseum hangen kleine, originele werken van de belangrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw. Zie ook www.gemeentemuseum.nl.
Museum Bredius, Lange Vijverberg 14, 2513 AC DEN HAAG; verzamelen in de hal
Reserveren verplicht bij lies@vriendengemeentemuseum.nl, graag pasnummer vermelden en met hoeveel personen u komt (bij 2-persoons vriendschappen)

RONDLEIDING
KRC Collectie
Op zaterdag 12 november en op zaterdag 19 november is er voor de Vrienden de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de KRC Collectie in Voorschoten.
De KRC Collectie richt zich op jonge internationale kunstenaars die kritisch naar de wereld kijken. De collectie is ongeveer 11 jaar geleden begonnen vanuit de belangstelling van de heer Rattan Chadha (oprichter en lange tijd CEO van de MEXX kledingbedrijven) voor jongeren, en datgene waarmee zij bezig zijn.
Alle disciplines zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, video en installaties zijn in de verzameling vertegenwoordigd. De kunstwerken hangen in verschillende huizen in London, Zuid-Frankrijk, India en Amsterdam. In Voorschoten is door curator Liesbeth Willems een tentoonstelling gemaakt met grotere werken, waarbij het mensbeeld centraal staat. Er zijn ondermeer werken van Marc Bijl, Paul McCarthy, Marcel van Eeden, Folkert de Jong, Thomas Hirschhorn, Candice Breitz en Sophie Calle te zien.
Op 12 en 19 november zal Liesbeth Willems een rondleiding verzorgen, die om 11:30 uur aanvangt. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers per keer.
KRC Collection, Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten.
Rondleiding is vol op beide data.

RONDLEIDING
Parijs - Stad van de moderne kunst
Zondag 11 december 2011, 15:15-16:15 uur (3 x 15 deelnemers)
In de eerste helft van de 20ste eeuw, oefende de stad Parijs een enorme aantrekkingskracht uit op vele, op de toekomst gerichte, kunstenaars. In het Gemeentemuseum herleeft deze kunstscene, waar de topcollectie van het Centre Pompidou de ruggengraat vormt van een grootschalige tentoonstelling over Parijs als centrum van de moderne kunst. Topstukken van onder anderen Duchamp, Matisse, Miró en Picasso maken deel uit van de tentoonstelling. Ook Nederlandse kunstenaars (denk aan Mondriaan, Van Dongen, Appel, Constant) hebben in Parijs belangrijke stappen in hun carriѐre gezet. In Parijs werd de moderne kunstgeschiedenis geschreven.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036990