Activiteiten


KINDERWORKSHOP (6 t/m 10 jaar)
Nacht in het poppenhuis
Dinsdag 3 januari 2012, 14:00-16:00 uur, voor Museumvriendjes: kinderen of kleinkinderen van Vrienden (maximaal 15 deelnemers)
Wilhelmina gaat helemaal alleen uit logeren. Ze voelt zich klein en bang, totdat ze voor het deftige poppenhuis van haar tante staat: opeens is ze zo groot als een huis! Maar groot zijn is gevaarlijk; ze breekt de porseleinen hond in een van de kamers. Stiekem wil ze hem lijmen, maar dan komt ze zomaar terecht in het huis van de poppen. Daar zijn de bewoners woedend: Wilhelmina wordt opgesloten. Lukt het haar om te ontsnappen en de hond te redden? Anna Woltz schreef een spannend verhaal, waarin ons 18e-eeuwse poppenhuis de hoofdrol speelt. Ooit behoorde het toe aan Sara Rothé van Amstel. Zo’n poppenhuis in die tijd was niet bedoeld om mee te spelen. Het inrichten ervan was een liefhebberij van deftige dames. Zij lieten hun eigen interieur in miniatuur uitvoeren om mee te pronken. Tijdens deze workshop lezen we eerst het nieuwe kinderkunstboek Nacht in het poppenhuis voor en bekijken daarna het prachtige poppenhuis. Maar: natuurlijk gaan de kinderen zelf ook aan de slag! In het atelier liggen allemaal stokjes, dopjes, flesjes, dekseltjes en - nog véél meer- klaar om omgetoverd te worden tot miniatuur meubeltjes. Kom jij ook?
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: tel. 070-3381120
Verzamelen in de hal van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag. Kosten € 7,50

LEZING
Mondriaan & De Stijl
Zondag 15 januari 2012, 11.30 uur door Krijn de Koning
Mondriaan & De Stijl hebben sinds september van dit jaar een definitieve plek in Nederland. De Stijl maakt samen met Rembrandt en Van Gogh als de enige kunstonderwerpen deel uit van De canon van Nederland. Maar tot dit jaar was er in Nederland nog geen totaalbeeld te zien van de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de moderne kunst. Zonder De Stijl hadden de Westerse woning, de straat én de stad er heel anders uit gezien. Bovendien inspireert de groep rond Piet Mondriaan en Theo van Doesburg kunstenaars, vormgevers en architecten tot op de dag van vandaag. Het belang van de groep is moeilijk te overschatten; zij speelt een centrale rol in de Europese avant-garde. In het Gemeentemuseum is daarom een complete vleugel definitief gewijd aan Mondriaan & De Stijl, met een totaal oppervlak van 750 m2.
Tot zover oud nieuws, want vele vrienden hebben in september de opening van de ‘Mondriaan & De Stijl-vleugel’ bijgewoond.
De tentoonstelling Mondiaan & De Stijl als kunstwerk.
De studio van kunstenaar Krijn de Koning en architect Anne Holtrop, tekende voor de vormgeving van de tentoonstelling. In dit project werkten kunstenaar en architect, geheel in de traditie van De Stijl, intensief samen aan een Totaalkunstwerk. Dit werk is het geraamte van de tentoonstelling, maar het functioneert niet enkel als decor, het is een kunstwerk an sich met als titel 63 spaces for a work. De Koning en Holtrop ontwierpen zalen voor de verschillende collectie-onderdelen van Mondriaan & De Stijl, maar daarbij is het ontwerp ook autonoom; ‘een gebouw in een gebouw’. In het hart van de tentoonstelling mondt de vormgeving uit in een geometrische installatie waarbij de ruimte steeds kleiner wordt; en overgaat van een ruimte van de menselijke maat naar de ruimte van het kunstwerk zelf. Het werk van Krijn de Koning vertoont verwantschap met De Stijl, zijn werk heeft een architectonisch karakter en laat zien hoe actueel de vormprincipes van De Stijl nog steeds zijn. In de architectuur van Anne Holtrop vormt de beeldende kunst een belangrijke inspiratiebron.
Krijn de Koning vertelt de vrienden over de vormgeving van de vleugel die Mondriaan & De Stijl tot zijn recht moet laten komen. En over zijn kunstwerk in het hart van de vleugel! Vragen zijn welkom.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036992

Nieuwjaarsbijeenkomst
Donderdag 9 februari 2012 van 17.30 - 19.30 in Gember.
Benno Tempel zal ons de achtergrond vertellen van zijn (inmiddels door de vrienden gehonoreerde) wens om het reliëf "August 6, 1945" van Matthew Day Jackson aan te schaffen voor het Gemeentemuseum.
Na het praatje van Benno is GEM voor de vrienden geopend om de tentoonstelling van Matthew Day Jackson te bekijken. Vanzelfsprekend neemt August 6, 1945 daar een belangrijke plaats in. Fotomuseum is dan ook geopend voor vrienden. Maar we gaan natuurlijk ook met elkaar het glas heffen op een mooi museumjaar. Komt allen! 19.30 uur sluit de tap.

LEZING
In gesprek met Alexander S.C. Rower en Joost Elffer
Zondag 12 februari 2012, 14.00 uur
De dag na de opening van de tentoonstelling van Alexander Calder gaat Alexander S.C. Rower, President van de Calder Foundation, New York en kleinzoon van Alexander Calder in gesprek met uitgever Joost Elffers over de ontwikkeling van de Amerikaanse kunstenaar in relatie tot het werk van Piet Mondriaan. Zij spreken over immaterialiteit, vitaliteit en spiritualiteit in het werk van Calder en Mondriaan. Waar is het? In de aula van het Gemeentemuseum. Toegang gratis op vertoon van entreebewijs/vriendenpas. Deze activiteit is niet georganiseerd door de vrienden, maar door conservator Doede Hardeman, die de aanwezigheid van de vrienden bijzonder op prijs stelt. Gewoon komen, er kan niet worden gereserveerd.

WORKSHOP VOOR MUSEUMVRIENDJES (8 t/m 12 jaar)
De draad van Alexander
Dinsdag 28 februari 2012, 14:00-16:00 uur, voor Museumvriendjes: kinderen of kleinkinderen van Vrienden (maximaal 15 deelnemers)
Als er ooit een kunstenaar met fantasie bestond, dan was het Alexander Calder wel! Wereldberoemd werd hij met zijn mobiles. In het begin maakte hij grappige draadsculpturen van mensen en dieren en gaf hij zelf voorstellingen met zijn van draad gemaakte circusfiguren. De draad van Alexander, het nieuwste kinderkunstboek van Sieb Posthuma met bijbehorende tentoonstelling gaat over de kracht van de verbeelding. Alles wat je bedenken kunt, kun je zelf maken met een krijtje, een penseel, klei of met een draad, zoals Alexander Calder doet. Wat kan jij allemaal bedenken? Tijdens deze workshop lezen we natuurlijk het boek voor en bekijken we de illustraties. We gaan óók de kunstwerken van Alexander Calder zelf bekijken. Dan gaan we natuurlijk zelf aan de slag. Maak jij een mooi draadsculptuur? Of een mobile die 'danst' in de wind? Kom jij ook? Meld je dan aan!
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: tel. 070-3381120
Verzamelen in de hal van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag. Deelname gratis

RONDLEIDING
Alexander Calder - De Grote ontdekking
Zondag 4 maart 2012, 15:15-16:15 uur
Voor het eerst sinds 1969 is dit voorjaar een groot overzicht te zien van de kunstenaar die in de naoorlogse jaren in Nederland wordt beschouwd als de belangrijkste Amerikaanse kunstenaar van die tijd. Met zijn magische handen maakt hij van ijzerdraad sierlijke, herkenbare figuren; mensen, dieren en portretten. Tot Calder in het najaar van 1930 het atelier van Mondriaan bezoekt. Calder was onder de indruk van het atelier, nog meer dan van zijn schilderijen en zei hierover: "This one visit gave me a shock that started things." Dit bezoek blijkt een keerpunt in zijn leven en carrière. Voor het eerst ervaart hij hoe vrij kunst kan zijn zonder voorstelling, wanneer het zweeft en danst in de ruimte. Dit inzicht, dat zijn werk zo radicaal verandert, staat centraal in de tentoonstelling.
Voor rondleidingen kunt u geen plaatsen reserveren: gewoon komen.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=037076

WORKSHOP VOOR MUSEUMVRIENDJES (8 t/m 12 jaar)
De sieraden van Alexander
Dinsdag 1 mei 2012, 14:00-16:00 uur, voor Museumvriendjes: kinderen of kleinkinderen van Vrienden (maximaal 15 deelnemers)
De wereldberoemde kunstenaar Alexander Calder maakte in het begin van zijn carrière draadfiguren. Met alleen maar ijzerdraad wist hij sierlijke mensen te maken en grappige dieren. Maar het hield niet op bij mens- en dierfiguren: hij maakte ook waanzinnig mooie sieraden van ijzerdraad.
We bekijken natuurlijk de sieraden van Alexander Calder. Hoe heeft hij ze gemaakt? Hoe zou jij een ketting van draad maken? Goed kijken, hoor, want daarna ga jij je eigen sieradenset van ijzerdraad maken! Hoe ziet jouw ketting eruit? Hoort er ook een mooie armband bij?
Aan het einde van de workshop laat je als een echt Caldermodel even jouw sieraden zien en dan mag je ze natuurlijk mee naar huis nemen! Kom je ook?
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: educatie@gemeentemuseum.nl tel. 070-3381120
Verzamelen in de hal van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, Den Haag. Deelname gratis

RONDLEIDING
Goud uit Java – Zilver uit Batavia & Haags porselein
Zondag 6 mei 2012, 15:15-16:15 uur
Gouden sieraden hebben in de Javaanse hofcultuur een grote rol gespeeld. Aan het kostbare materiaal werd een goddelijke macht toegekend, iets wat ook tot uitdrukking komt in de wijze waarop de sieraden zijn versierd. Monsters, demonen en andere agressieve koppen brengen de drager geluk en zorgen er voor dat kwade machten worden afgeschrikt. Het Gemeentemuseum heeft een grote collectie fraaie gouden sieraden. Aangevuld met markante voorbeelden uit de Collectie Nederland ontstaat zo een fascinerend beeld van de betekenis en het gebruik van het vroege Javaanse sieraad.
De vele VOC ambtenaren die zich in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw in Batavia vestigden, ontwikkelden een verfijnde wooncultuur waarin Oost en West samenkwamen. Exemplarisch hiervoor is het gebruiks- en gedachteniszilver dat een grote variëteit aan verschillende vormen en versieringsmotieven laat zien. Tot het gebruikszilver behoren typisch Westerse objecten als dienbladen, inktstellen en zoutvaten, terwijl kwispedoors, sirihbladhouders en sirihkistjes karakteristiek zijn voor het inlandse gebruik. Een aparte categorie vormen de gedachtenisborden met hun fraai gegraveerde teksten die het overlijden herdenken van burgers uit Batavia. Dankzij deze inscripties konden veel VOC dienaren aan de anonimiteit worden ontrukt.
Haags porselein
Haagse aristocratische families omringden zich in de achttiende eeuw graag met kostbare porseleinen serviezen en elegant zilver. Zij kochten in de porseleinwinkel, op de markt of via loterijen zogenaamd Haags porselein. Dit porselein werd grotendeels óngedecoreerd geïmporteerd uit Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden. In Den Haag werd het alleen beschilderd en voorzien van de Haagse ooievaar als merkteken. Het beschilderen - vaak op bijzonder hoog niveau - gebeurde in de fabriek van vader en zoon Anton en Johann Lijncker, die functioneerde van 1776 tot 1790. Het meest gangbaar waren siervazen, tafel-, koffie- en theeserviezen. Het porselein is in deze opstelling aangevuld met zilveren voorwerpen. Den Haag was in de achttiende eeuw een belangrijk centrum van edelsmeedkunst. Haags zilver uit de achttiende eeuw onderscheidt zich van zilver uit andere Nederlandse zilvercentra door een voorname stijl, altijd enigszins ingetogen. Dat maakt het zeer aantrekkelijk.
Voor meer informatie over de tentoonstelling Goud uit Java – Zilver uit Batavia: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=037207

LEZING
Passie voor schilderijen - De Verzameling Steengracht van Duivenvoorde
Dinsdag 8 mei 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Annette de Vries, Conservator Duivenvoorde, zal een prachtige verzameling oude en eigentijdse meesters, verzameld door de familie Steengracht, belichten. Aanleiding is de tentoonstelling in Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten van 14 april t/m 20 oktober 2012.
Toegang gratis.

EXCURSIE
Rondleiding Ai Weiwei in museum De Pont te Tilburg
Woensdag 30 mei of zaterdag 2 juni 11:30-12:30 uur
Geen Chinese kunstenaar is zo bekend als Ai Weiwei (Beijing, 1957). Die roem dankt hij niet alleen aan zijn kunst, maar ook aan zijn strijd voor meer politieke en maatschappelijke vrijheid. De expositie in De Pont toont werk uit de jaren 2003-2011 en omvat naast een aantal grote sculpturen, bijna zijn volledige videowerk.
Beeldend kunstenaar, architect en vormgever, curator, fervent gebruiker van sociale media en luis in de pels; Ai Weiwei’s opvatting van het kunstenaarschap is zeer breed. De sociale component van zijn werk roept herinneringen op aan het ‘erweiterter Kunstbegriff’ van Joseph Beuys. Zelf noemt hij Andy Warhol en Marcel Duchamp als belangrijke voorbeelden. ‘Tot ik Duchamp ontdekte had ik er geen idee van dat kunst een manier van leven kon zijn.’ zegt hij in een interview uit 2008 met Karen Smith. ‘Het was mijn redding en het maakte direct een eind aan mijn geworstel. Ik begreep [...] dat kunst een gebaar kon zijn, en dat een gebaar iedere vorm kan krijgen die de kunstenaar wil. Dat kan een schilderij zijn maar ook iets totaal anders.’
De directeur van de Pont heeft de tentoonstelling samen met Ai Weiwei gemaakt in samenwerking met het Louisiana Museum in Denemarken.
Wat: Rondleiding door medewerker De Pont
Wanneer: Woensdag 30 mei of zaterdag 2 juni 11:30-12:30 uur, verzamelen om 11:15 uur bij de ingang van het museum
Waar: Museum de Pont Wilhelminapark 1,5041 EA Tilburg (www.depont.nl)
Aanmelden: vóór 15 mei 2012. Klik hier om je aan te melden via het aanmeldformulier.
NB Geef bij aanmelding een voorkeursdatum door. De datum met de meeste aanmeldingen gaat door.
Let op: entree van het museum is voor eigen rekening.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de excursiecommissie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Jaarlijkse ledenvergadering Vrienden van het Gemeentemuseum
Woensdag 30 mei 2012, 20.00 uur
In de aula van het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41
Aansluitend napraten en een drankje drinken in Gember.
De stukken voor de ledenvergadering kunt u hier downloaden.

RONDLEIDING
Mondriaan & De Stijl
Zondag 3 juni 2012, 15:15-16:15 uur
Over deze tentoonstelling hebben we al een lezing gehad door Krijn de Koning die heeft verteld over het ontwerp en de inrichting van de tentoonstelling. Nu worden de Vrienden langs de tentoonstelling zelf geleid.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036992

LEZING
Hollands Brazilië
Dinsdag 12 juni 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Lezing door dr Michiel van Groesen, docent Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van het recent vertaalde 17e eeuwse boek van Caspar van Baerle “The History of Brazil under the Governorship of Count Johan Maurits of Nassau” 1636-1644. Een periode die zich kenmerkt door verregaande religieuze tolerantie en een grote aandacht voor wetenschap en cultuur, waarvan de schilderijen van Albert Eckhout en Frans Post de bekendste voorbeelden zijn. De ontwikkelingen in Nederlands Brazilië werden nauwgezet gevolgd door de inwoners van de Nederlandse Republiek.

LEZING
Verzamelbeleid van het Gemeentemuseum
Dinsdag 26 juni 2012, 14:00-15:00 uur, aula Gemeentemuseum
Lezing door Benno Tempel die graag met ons deelt waar zijn voorkeuren zitten, waar de sterke punten en waar nog gaten zitten in de collectie van het Gemeentemuseum.

LEZING
Gemeentemuseum: het gebouw en de architect Berlage
Dinsdag 10 juli 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Lezing door prof.dr. Titus Eliëns, hoofd Collecties van het Gemeentemuseum.
Aanmelden voor lezingen van de Vrienden van het Mauritshuis via vriendenactiviteiten@Mauritshuis.nl. Geef daarbij aan dat u Vriend van het Gemeentemuseum bent.

EXCURSIE
Rondleiding “Een leven in mode” (Vrouwenkleding 1750 - 1950) in het Mode Museum te Antwerpen
Vrijdag 10 augustus 2012 12:00-13:15 uur
Nadat ze een bruidsjurk erfde van een groottante, begon de Nederlandse Jacoba de Jonge op haar zeventiende met het verzamelen van historische kostuums. Ondertussen telt haar verzameling om en bij de 2500 objecten, waarvan 250 japonnen uit de 18e, 19e en eerste helft van de 20e eeuw. Ze besloot deze indrukwekkende collectie grotendeels over te dragen aan het Antwerpse ModeMuseum en dat was reden genoeg voor een tentoonstelling rond een deel van de pasverworven stukken; uiteraard in samenwerking met Jacoba de Jonge zelf.
Aan de hand van een honderdtal silhouetten toont de expo de invloed van mode op het leven van vrouwen uit de middenklasse van West-Europa tussen 1750 en 1950. De tentoonstelling is opgebouwd rond verschillende thema’s uit het dagelijkse leven, zoals zwangerschap, sport, binnenhuiskleding, maskerade, winkelen en reizen. Door de sterke opkomst van de burgerij in de 19e eeuw hadden deze vrouwen immers de toegang tot ander tijdverdrijf, met daarbij behorende outfits.
De tentoonstelling werd gemaakt door Office, het bureau van architectenduo Kersten Geers en David Van Severen. Dankzij de opvallende vloer, die de illusie wekt van een kasseiweg, waan je je als bezoeker dadelijk in de straten van Parijs. Bovendien worden op de muren oude foto’s afgebeeld waarop de kledij wordt gedragen.
Wat: Rondleiding door medewerker Mode Museum Antwerpen
Wanneer: Vrijdag 10 augustus 2012 12:00-13:15 uur, verzamelen om 11:30 uur bij de ingang van het museum
Waar: Mode Museum Antwerpen, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen (www.momu.be)
Aanmelden: vóór 10 juli 2012. Klik hier om je aan te melden via het aanmeldformulier.
NB Geef ook aan indien gebruikt gaat worden van de optionele rondleiding.
Let op: entree van het museum is voor eigen rekening.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de excursiecommissie.


LEZING
“Het meisje in Japan”
Dinsdag 14 augustus 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Lea van der Linde, conservator Mauritshuis zal spreken over de grote populariteit van het Meisje met de Parel van Vermeer in Japan. Het Meisje met de parel zal deel uitmaken van de Mauritshuistentoonstelling in Japan.
Aanmelden voor lezingen van de Vrienden van het Mauritshuis via vriendenactiviteiten@Mauritshuis.nl. Geef daarbij aan dat u Vriend van het Gemeentemuseum bent.

LEZING
Joop van Caldenborgh: mijn wijze van verzamelen
Zondag 9 september 2012, 11:30 uur, aula Gemeentemuseum
Joop van Caldenborgh, eigenaar van de Van Caldenborghcollectie, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Gemeentemuseum, en Vriend van het Gemeentemuseum zal op 9 september vertellen over de wijze waarop hij verzamelt; Joop van Caldenborg is druk bezig met de voorbereiding voor een nieuw te bouwen museum voor hedendaagse kunst in Wassenaar. Deze maand is hij door “Stichting Kunstweek” uitgeroepen tot de invloedrijkste persoon in de beeldende kunst in Nederland.

LEZING
Het woord in de Gouden Eeuw – Protestantse zeventiende-eeuwse schilderkunst
Dinsdag 11 september 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Catherijneconvent met bruiklenen uit het Mauritshuis (27 juli-7 oktober). De lezing wordt gegeven door de heer Ruud Priem, inhoudelijk directeur Museum Catharijneconvent, Utrecht. Reserveren vanaf 1 september door een e-mail te sturen naar vriendenactiviteiten@mauritshuis.nl. Geef daarbij aan dat u Vriend van het Gemeentemuseum bent.

EXCURSIE
De schatten van het RKD en kijkje bij Mondriaan
Donderdag 27 september 15:30-17:30 uur
Het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst vanaf de middeleeuwen tot het heden. Naast de omvangrijke fysieke collecties (7 miljoen foto’s en reproducties; 3 miljoen knipsels) beheert het RKD wereldwijd de meest omvangrijke collectie archivalia van en over Mondriaan en De Stijl. Op dit moment werken het Gemeentemuseum en het RKD samen aan een Mondriaanwebsite.
Tijdens deze excursie vertelt Wietse Coppes, assistent-conservator De Stijl, over deze samenwerking en de ontwikkeling van de website. In een sneakpreview van de website ziet u de eerste, nog niet eerder getoonde, resultaten. Ook zullen enkele bijzondere archiefstukken van Mondriaan worden getoond. Een rondgang langs de schatten van het RKD op de studiezalen door Laurien Bosch, Medewerker Publiekszaken RKD en tevens Vriend, maakt de introductie tot dit bijzondere instituut compleet. Na afloop is er gelegenheid met elkaar en andere RKD-ers na te praten met een drankje en een hapje in het receptiegebied van het RKD.
Wat: Mondriaan presentatie en rondleiding RKD
Wanneer: Donderdag 27 september 15:30-17:30 uur, verzamelen om 15:30 uur bij de receptie van het RKD (begane grond KBcomplex)
Waar: RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) Prins Willem Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag (www.rkd.nl)
Aanmelden: vóór 20 september 2012. Klik hier om je aan te melden via het aanmeldformulier.

RONDLEIDING
Fabulous Fifties – Fabulous Fashion
Zondag 14 oktober 2012, 15:15-16:15 uur
Fabulous Fashion laat de grote contrasten in het modebeeld zien. Naast schitterende haute couture, droomjurken, trouwjaponnen, hoeden en maatpakken, wordt er onder andere ook rebelse jeugdkleding getoond. Confectie of zelfgemaakt, altijd was Parijs of Amerika het lichtende voorbeeld.
De zeer vrouwelijke ‘New Look’ van Christian Dior – met wijde rokken, petticoats en slanke tailles – domineerde vanaf 1947 de mode. De frisse Amerikaanse mode bleef echter ook na de oorlog populair, evenals nieuwe materialen als nylon en tralenka. Amerika stond voor welvaart, reclame en aantrekkelijke Hollywoodfilms. Filmsterren als Audrey Hepburn, Grace Kelly en Marlon Brando drukten hun stempel op de mode.
Voor rondleidingen kunt u geen plaatsen reserveren: gewoon komen.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/fabulous-fifties-fabulous-fashion

KINDERWORKSHOP (7 t/m 12 jaar)
Groot Schildersdictee - Luister, schilder mee en vergelijk met het echte schilderij!
Dinsdag 23 oktober 2012, 14:00-16:00 uur, voor Museumvriendjes: kinderen of kleinkinderen van Vrienden (maximaal 15 deelnemers)
We hebben een prachtige tentoonstelling van één van de beroemdste kunstenaars van ons land: Piet Mondriaan. Hij begon zijn carrière met het schilderen van landschappen: prachtige appelbomen, molens en slootjes. Hoe schilderde hij dat en wat voor kleuren gebruikte hij daarvoor? Deze schilderijen gaan we natuurlijk bekijken. En daarna…. aan de slag in het Museumatelier! De museumdocent geeft een schildersdictee: zij beschrijft stap voor stap een schilderij van Mondriaan. En jij schildert mee zonder het schilderij te kunnen zien. Natuurlijk bekijken wij het echte werk daarna nog van Mondriaan. Lijkt jouw schilderij op die van hem? Kom ook!
Reserveren verplicht, bij afdeling Educatie: educatie@gemeentemuseum.nl of 070-3381120

RONDLEIDING
Meesters uit het Mauritshuis in het Gemeentemuseum Den Haag + Collectie GM
Zondag 28 oktober 2012, 15:15-16:15 uur
Ruim honderd topstukken uit de collectie van het Mauritshuis logeren voor een periode van twee jaar in het Gemeentemuseum Den Haag. Publiekslievelingen als De stier van Paulus Potter, Gezicht op Delft van Johannes Vermeer en De anatomische les van Dr Nicolaas Tulp van Rembrandt van Rijn ruilen hun huiselijke omgeving in voor de moderne museumarchitectuur van Berlage. In het verlengde van deze presentatie, toont het Gemeentemuseum zijn eigen hoogtepunten in een nieuwe, thematische opstelling. Bij deze twee tentoonstellingen wordt een combirondleiding aangeboden die de topstukken uit beide collecties nader belicht. Zo volgt een beeld van de ontwikkeling van zes eeuwen beeldende kunst.
Voor rondleidingen kunt u geen plaatsen reserveren: gewoon komen.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/meesters-uit-het-mauritshuis

RONDLEIDING
Happy Days – Den Haag 1947-1967
Zondag 11 november 2012, 15:15-16:15 uur
In Happy Days staat de Haagse cultuur tussen 1947 en 1967 centraal. De hofstad nam in die periode een uitzonderlijke positie in op het gebied van beeldende kunst, muziek, literatuur en dans. Nergens anders ter wereld ontstonden zoveel kunstenaarsinitiatieven en bestond er zo’n grote wisselwerking tussen de verschillende kunstvormen. Omdat er geen overheersende eenduidige opvatting was over waar kunst aan moest voldoen, was er ruimte voor experiment en creatieve andersdenkenden. Voor rondleidingen kunt u geen plaatsen reserveren: gewoon komen.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/happy-days

LEZING
De weg naar Van Eyck
Dinsdag 13 november 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Friso Lammertse, conservator oude schilderkunst Museum Boijmans van Beuningen houdt een inleiding over de gelijkenamige tentoonstelling met ruim tachtig meesterwerken uit de Nederlandse, Franse en Duitse kunst rond 1400. Aanmelden voor lezingen van de Vrienden van het Mauritshuis via vriendenactiviteiten@mauritshuis.nl. Geef daarbij aan dat u Vriend van het Gemeentemuseum bent en of u een 1- of 2-persoons lidmaatschap hebt.

EXCURSIE
Wandeling door Plan Zuid van Berlage
Zondag 25 november 2012, 10:30 uur en 13:30 uur
Berlage, een van Nederlands beroemdste architecten, kennen wij Vrienden natuurlijk vooral van zijn laatste meesterwerk, het Gemeentemuseum. Naast architect was hij ook stedenbouwkundige. De volgende excursie gaat over dit laatste. In 1917 werd zijn ontwerp voor de stadsuitbreiding van Amsterdam goedgekeurd, het zogenaamde Plan Zuid. Dit plan beslaat de Stadionbuurt, Apollobuurt, Rivierenbuurt en een groot deel van de Nieuwe Pijp en kenmerkt zich door rechte straten en rechthoekige bouwblokken. Museum Het Schip heeft voor de Vrienden een op maat gemaakte wandeling door het Plan Zuid georganiseerd, onder leiding van een gids.
Wat: Rondwandeling door Plan Zuid met een gids van Museum Het Schip te Amsterdam
Wanneer: Zondag 25 november 2012 om 10:30 uur en 13:30 uur
Waar: Bezoekerscentrum De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073 KG Amsterdam (www.hetschip.nl)
Prijs: de rondleiding kost € 6,00 per persoon
Aanmelden: vóór 19 november 2012. Klik hier om je aan te melden via het aanmeldformulier.
NB aanmelden voor het ochtend- of voor het middagprogramma; indien er voor een van de programma’s te weinig aanmeldingen zijn, wordt men in de gelegenheid gesteld om bij het andere programma aan te sluiten.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de excursiecommissie.

RONDLEIDING
Gezicht op Delfts aardewerk
Zondag 9 december 2012, 15:15-16:15 uur
De geschiedenis van vier eeuwen Delfts aardewerk is nogal spannend. Van blauwwit tot kakelbont, van eenvoudige borden tot de fantasieprikkelende tulpenvazen – het is alles Delfts dat in de Stijlkamers de klok slaat. En ook anno 2012 laten eigentijdse vormgevers zich inspireren door de eeuwenoude geschiedenis van het Delfts blauw.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/het-wonder-van-delfts-blauw

LEZING
Kerststal in de kunst
Dinsdag 11 december 2012, 12:15-13:00 uur, aula Gemeentemuseum
Georganiseerd door de Vrienden van het Mauritshuis
Lezing door mevrouw Anita Haverkamp van Museum Catharijneconvent te Utrecht n.a.v. de opstelling van de 18de eeuwse Napolitaanse kerststal in het Catharijneconvent. Mevrouw Haverkamp, auteur van het boek ‘De Napolitaanse kerststal’ geeft een toelichting op de symboliek en verborgen boodschappen in kerststallen.
Aanmelden voor lezingen van de Vrienden van het Mauritshuis via vriendenactiviteiten@mauritshuis.nl. Geef daarbij aan dat u Vriend van het Gemeentemuseum bent en of u een 1- of 2-persoons lidmaatschap hebt.