Nieuws


Verkoop- en informatiebalie in de Tuinzaal

Sinds augustus 2014 is er in de nieuwe Tuinzaal van het museum een verkoop- en informatiebalie die door vrijwilligers van de vriendenvereniging wordt bemenst. Per dagdeel zijn twee vrijwilligers aanwezig voor het geven van informatie over het museum, de exposities en de vriendenvereniging. Daarnaast worden o.a. catalogi van lopende exposities verkocht.Succesvolle vriendenbijeenkomst 'Een Avond in het Museum'

Zo'n 700 vrienden van het Gemeentemuseum en introducÚs hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor 'Een Avond in het Museum' op woensdag 22 oktober 2014. Het werd een gedenkwaardige, gevarieerde en levendige avond waarbij de nieuwe overkapte tuinzaal goed tot z'n recht kwam.
Na een welkomstwoord door Benno Tempel, directeur van het museum, en Leo Schepman, voorzitter van de vriendenvereniging, konden de bezoekers de alom geprezen tentoonstellingen over Rothko en Romantische mode bezoeken.
Daar werd volop gebruik van gemaakt. Dat gold ook voor de lezing in de aula door Josee Claasen over de relatie tussen beeldende kunst en muziek. In de tuinzaal werd een 'herfstbuffet' geserveerd. Tijdens de avond werd de verkoop en informatiebalie, die door vrijwilligers van de vereniging wordt bemenst, officieel in gebruik genomen. Deze 'Avond in het Museum' was een groot succes met als extra resultaat meer dan 60 aanmeldingen van nieuwe vrienden.
Foto's: Claudia van Noord